طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه united به فارسی united یعنی چه

united


متحد،متفق
قانون ـ فقه : متحد

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها