معنی و ترجمه کلمه unitentionally به فارسی unitentionally یعنی چه

unitentionally


ندانسته ،بطور غير عمدى ،سهوا

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها