معنی و ترجمه کلمه uniterruptable power supply به فارسی uniterruptable power supply یعنی چه

uniterruptable power supply


کامپيوتر : سيستم تامين برق بى وقفه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها