معنی و ترجمه کلمه unity به فارسی unity یعنی چه

unity


اتفاق ،سازش ،سازگارى ،شراکت موافقت ،اتحاد،يگانگى ،پيوستگى ،وحدت ،شرکت ،اشتراک ،شماره يک ،واحد
علوم مهندسى : واحد
روانشناسى : وحدت
علوم نظامى : يکپارچگى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها