طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه univalent به فارسی univalent یعنی چه

univalent


يک ارزشى ،يکه ،واحد،داراى يک ظرفيت ،يک بنيانى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها