طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه univalve به فارسی univalve یعنی چه

univalve


يک کپه اى ،يک دريچه اى ،داراى صدف يک پارچه

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها