طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه universal legacy به فارسی universal legacy یعنی چه

universal legacy


وصيت مطلق
قانون ـ فقه : وصيتى که در ان موصى جهت تسليم مورد وصيت به ورثه شرطى قائل نشده باشد

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها