طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه universal motor به فارسی universal motor یعنی چه

universal motor


موتور يونيورسال
علوم مهندسى : موتور اونيورسال
الکترونيک : موتور اونيورسال
علوم هوايى : موتور الکتريکى که با دى سى و هم ا سى کار ميکند

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها