طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه universal trait به فارسی universal trait یعنی چه

universal trait


روانشناسى : صفت همگانى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها