معنی و ترجمه کلمه universality به فارسی universality یعنی چه

universality


)universalism(اصل عموميت ،کليت ،عام گرايى ،فراگيرى ،جامعيت ،عموميت
روانشناسى : عموميت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها