طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه universalize به فارسی universalize یعنی چه

universalize


جامعيت بخشيدن به ،عام کردن ،جهانى کردن

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها