طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه unjustifiable به فارسی unjustifiable یعنی چه

unjustifiable


ناموجه ،ناحق

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها