معنی و ترجمه کلمه unjustified enrichment به فارسی unjustified enrichment یعنی چه

unjustified enrichment


دارا شدن غير عادلانه
قانون ـ فقه : فضل مال بلاعوض

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها