معنی و ترجمه کلمه unjustified به فارسی unjustified یعنی چه

unjustified


ناحق ،بيجهت
قانون ـ فقه : بيمورد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها