معنی و ترجمه کلمه unknowing به فارسی unknowing یعنی چه

unknowing


)unknowable(ندانسته ،ماورا تجربيات انسانى ،غير قابل ادراک و فهم ،ندانستى ،جاهل ،بى اطلاع

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها