طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه unladen weight به فارسی unladen weight یعنی چه

unladen weight


وزن ناخالص خودرو
علوم نظامى : وزن کامل خودرو

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها