معنی و ترجمه کلمه unlettered به فارسی unlettered یعنی چه

unlettered


بى سواد،درس نخوانده ،نادان

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها