طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه unlimited به فارسی unlimited یعنی چه

unlimited


نامحدود،نامعلوم ،نامشخص ،نامعين ،بى حد
ورزش : وسيله مسابقه بدون محدوديت از لحاظ حجم يا نوع موتور

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها