طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه unprotected به فارسی unprotected یعنی چه

unprotected


مهدورالدم
قانون ـ فقه : هدر

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها