طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه unredeemed به فارسی unredeemed یعنی چه

unredeemed


از گرونيامده ،انجام نشده ،وفا نشده ،جبران نشده ،سبک نشده

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها