طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه unsaved به فارسی unsaved یعنی چه

unsaved


پس انداز نشده ،محفوظ نشده ،نجات نيافته

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها