طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه unschooled به فارسی unschooled یعنی چه

unschooled


مدرسه نرفته ،تعليم نگرفته ،کار اموزى نکرده

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها