معنی و ترجمه کلمه unshapen به فارسی unshapen یعنی چه

unshapen


)unshaped(بى شکل ،شکل نگرفته ،گستاخ ،وحشى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها