طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه unskilled به فارسی unskilled یعنی چه

unskilled


)unskillful(خام دست ،غير متخصص ،بى تجربه ،بى مهارت

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها