طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه unsling به فارسی unsling یعنی چه

unsling


از فلاخن پرتاب کردن ،پرتاب کردن ،رها کردن

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها