طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه unsophisticated به فارسی unsophisticated یعنی چه

unsophisticated


بى حيله ،ساده ،بى تزوير،جانزده

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها