معنی و ترجمه کلمه unwearied به فارسی unwearied یعنی چه

unwearied


خستگى درکرده ،بانشاط،خسته نشده ،از پاى درنيامده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها