طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه unworthiness به فارسی unworthiness یعنی چه

unworthiness


ناشايستگى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها