معنی و ترجمه کلمه up stairs به فارسی up stairs یعنی چه

up stairs


بالاخانه ،(د راطاقهاى) بالا

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها