طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه urgent به فارسی urgent یعنی چه

urgent


فورى ،ضرورى ،مبرم ،اصرار کننده

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها