طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه use به فارسی use یعنی چه

use


انتفاع ،)vt.& vi.(استفاده کردن ،استعمال کردن ،بکاربردن ،مصرف کردن ،بکارانداختن)n.( کاربرد،استعمال ،مصرف ،فايده ،سودمندى ،استفاده ،تمرين ،تکرار،ممارست
علوم مهندسى : مورد استعمال
قانون ـ فقه : استفاده کردن

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده


بانک مشاغل

در بانک مشاغل ایران سعی شده تا به صورت رایگان بانک های مشاغل شهر های ایران معرفی شود.


خبر 24

در بانک مشاغل ایران سعی شده تا به صورت رایگان بانک های مشاغل شهر های ایران معرفی شوداخبار مهم و داغ اخبار سیاست اخبار ورزش اخبار جامعه اخبار فوتبال اخبار اقتصاد اخبار تکنولوژی اخبار خودرو اخبار فرهنگ اخبار سلامت

لینک ها