طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه useful load به فارسی useful load یعنی چه

useful load


علوم مهندسى : بار مفيد
معمارى : بار مفيد
بازرگانى : ظرفيت مفيد
علوم هوايى : بار مفيد

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها