طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه uterus به فارسی uterus یعنی چه

uterus


(تش ).زهدان ،بچه دان ،رحم
روانشناسى : زهدان

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها