معنی و ترجمه کلمه v-tape engine به فارسی v-tape engine یعنی چه

v-tape engine


موتور خورجينى
علوم مهندسى : موتور" وى " شکل

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها