طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه v.h.f. به فارسی v.h.f. یعنی چه

v.h.f.


الکترونيک : بسامد بسيار زياد

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها