معنی و ترجمه کلمه vacancy به فارسی vacancy یعنی چه

vacancy


)vacantness(محل خالى ،جاى خالى ،خالى بودن ،پست بلاتصدى ،جا
شيمى : تهيجا

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها