طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه vacantness به فارسی vacantness یعنی چه

vacantness


)vacancy(محل خالى ،پست بلاتصدى ،جا

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها