طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه vacation sittings به فارسی vacation sittings یعنی چه

vacation sittings


قانون ـ فقه : جلسات دادگاه که در فاصله دو اجلاس براى کارهاى مهم و ضرورى تشکيل مى شود

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها