معنی و ترجمه کلمه vacationer به فارسی vacationer یعنی چه

vacationer


)vacationist(مرخصى رونده ،گشتگر ايام تعطيلات

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها