معنی و ترجمه کلمه vaccum neurosis به فارسی vaccum neurosis یعنی چه

vaccum neurosis


روانشناسى : روان رنجورى پوچى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها