طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه vacillate به فارسی vacillate یعنی چه

vacillate


دودل بودن ،دل دل کردن ،ترديد داشتن ،مردد بودن ،نوسان کردن ،جنبيدن ،تلوتلو خوردن

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها