طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه vacuolate به فارسی vacuolate یعنی چه

vacuolate


)vacuolar(حفره اى ،حفره دار،حفره مانند

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها