طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه vacuous به فارسی vacuous یعنی چه

vacuous


تهى ،خالى ،بى مفهوم ،پوچ ،کم عقل ،بيمعنى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها