معنی و ترجمه کلمه vacuous به فارسی vacuous یعنی چه

vacuous


تهى ،خالى ،بى مفهوم ،پوچ ،کم عقل ،بيمعنى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها