معنی و ترجمه کلمه vacuum impregnating process به فارسی vacuum impregnating process یعنی چه

vacuum impregnating process


الکترونيک : پرسازى در خلاء

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها