طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه vagility به فارسی vagility یعنی چه

vagility


( )vagile(زيست شناسى )جنبده ،متحرک ،داراى تحرک

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها