معنی و ترجمه کلمه vaginicolous به فارسی vaginicolous یعنی چه

vaginicolous


نيام ساز،ترشح کننده يا ساکن نيام

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها