طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه valence electron به فارسی valence electron یعنی چه

valence electron


الکترون والانس
کامپيوتر : الکترون ظرفيت
الکترونيک : الکترون رسانايى
شيمى : الکترون والانس

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها