طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه valence به فارسی valence یعنی چه

valence


جاذبه( در روانشناسى گشتالت)،ارزايى ،واحد ظرفيت ،ظرفيت شيميايى ،بنيان ترکيب اتمى ،بنيان ،قدر،توان ،ارزش
علوم مهندسى : ظرفيت
شيمى : والانس
روانشناسى : جاذبه

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها