معنی و ترجمه کلمه valerian به فارسی valerian یعنی چه

valerian


(گ.ش ).سنبل الطيب ،سنبل کوهى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها