معنی و ترجمه کلمه validated position به فارسی validated position یعنی چه

validated position


محل سازمانى خالى
علوم نظامى : شغل بلاتصدى سازمانى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها